Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (İş Okulu)

2009-2014

 

           Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ( Çankaya İş Okulu) nin Tarihsel Gelişimi;


           

Okulumuz; Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2008 yılı itibari ile tarafımıza tahsis edilmiştir.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sınırları içinde, 2009-2010 eğitim öğretim yılında, 12.10.2009 tarihinden itibaren Çankaya İş Okulu adıyla, eğitim-öğretime başlamıştır.

15 Şubat 2010 tarihinde kadrolu olarak, atanan Okul Müdürümüzün yönetiminde halen, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve yenileme-onarım çalışmalarına devam edilmektedir.

2012 Temmuz ayı itibarı ile; Okul ismimiz "Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(Okulu) "olarak MEB kararı ile değiştirilmiştir.

Okulumuz bünyesinde 2013-2014 eğitim Öğretim yılı itibarı ile , 21 öğretmen,3 idareci,1 memur,4 yardımcı personel,4servis rehberi,2 yemekhane personeli görev yapmaktadır.2 tane 1. Sınıf, 2 tane 2.sınıf, 3 tane 3.sınıf, 3 tane 4.sınıf,2 tane de işletmelerde staja giden öğrencilerimiz için(20 öğrenci), İşletme sınıflarımız olmak üzere toplam 12 sınıfımız yer almaktadır. El Sanatları dalında; Mum-Sabun-Fimo Hamuru Atölyesi, Baskı-Galoş-Takı Atölyesi, mevcuttur. Giyim Üretim Teknolojisi, Gıda Teknolojisi alanı, Konaklama Seyahat Hizmetleri alanı, ve Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanlarımız mevcuttur.


Okulumuza;(RAM)Rehberlik Araştırma Merkezlerince yönlendirilen, ilköğretimini tamamlamış(ortaokulu bitirmiş) ancak, genel ve mesleki liselere gidemeyecek olan, 23 yaşından gün almamış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Gündüzlü olarak eğitim veren okulumuz, dört yıllık olup, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(Okulu) Öğrenim Belgesi ile öğrencilerini mezun etmektedir. Bu belge yüksek öğretime devam hakkı sağlamaz, ancak bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan haklardan yararlanmasını sağlar. Gün içinde 09.40-15.00 (6 ders saati ) arası eğitim öğretim gerçekleşmektedir. Servis ve öğlen yemekleri,ilgili yasal dayanaklar doğrultusunda öğrencilere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.MEB, Çankaya Belediyesi ve çoğunlukla da hayırsever ve sponsorlar aracılığı ile 2010 yılında; okulumuzun Çatı onarımı, Oluklarının değiştirilmesi, Dersliklerin iç donanım ihtiyaçlarının giderilmesi ve İç boya badana işleri, dış cephesinin onarım, boya badana işlemleri, yemekhaneye büyük davlumbaz yaptırılması, yemekhane pencerelerine haşeratlardan korunma maksatlı tel çektirilmesi, hobi bahçesi ve okul bahçesi lokal asfaltlama işlemleri, çevre düzenlemesi, bilardo odası, revir, yaptırılmıştır. 2011 yılı içerisinde; tüm okula iç-dış kamera ve alarm tertibatının kurdurulması, Kütüphane, Spor Odası, Sergi Odası, Bahçe içine spor aletleri yapılması, atıl fuiloil kazanının Makine Kimya End. aracılığı ile çıkarttırılması, büyük iki sınıfın ytongla böldürülerek 2 yeni sınıf elde edilmesi, malzeme odası ve dolapları, okul girişine vitrin, atölyelere dolap ve mermer masaların tedarik edilmesi, Milli Eğitim Vakfı ile işbirliğine gidilerek, okul idare odaları ve öğretmen oda duvarlarının su çektiği için küflenen kısımlarının tamir ettirilmesi(direnaj-boya vb.),2 sınıf tabanının sınıf öğretmenlerimiz aracılığı ile Laminant Parke yaptırılması, atölyelere kötü kokuları önlemek ve havalandırma amaçlı aspiratör taktırılması, okul öğrencilerinin mezuniyet töreninde giyeceği kep ve cüppelerin 10 tanesinin okul atölyelerinde, öğrenci-öğretmen işbirliği ile diktirilmesi, projelerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.2012 yılı içinde, bahçe istinat duvarlarının onarımı ve tel ile çevrilmesi, raylı sistemde bahçe kapısının yaptırılması, okul yemekhanesine öğrencilerin gösteri ve etkinliklerini sergileyebilecekleri sahne yaptırılması, okul içi koridorlarının ve merdivenlerin parke taş ile kaplanması, Fatih projesi kapsamında sınıf ve atölyelere etkileşimli tahta taktırılması, en üst kat koridorda uygun bir bölümün kapattırılıp, sistem odası olarak kullanılacak bir birim haline getirttirilmesi, su deposunun onarılıp temizlettirilmesi ve faal hale geçirilmesi, okul çatı katında 40 yıldır biriken kir ve çöplerin temizlettirilmesi, yakıt elektrik panosunun tamamıyla yenilenmesi, öğrencilere hayvanları sevdirmek adına büyük bir kuş kafesi ve bir akvaryumun giriş katı koridoruna konumlandırılması , Seyahat ve Konaklama Hizmetleri Bölümü açtırılıp, bu bölümde öğrencilerin staj eğitimine hazırlanması amacı ile okula bir "Otel Uygulama Odası" yaptırılması, müzik öğretmenimizden okul marşımızı yazması istenerek Deniz Kuvvetleri Bandosu ile işbirliğine gidilip aranje ve seslendirmesinin yaptırılması,2013 yılında Çankaya Belediyesi ile işbirliğine gidilerek hobi bahçesini düzenleme, toprak ve gübreleme, çiçek-ağaç ekim-dikimi, askeriye ile işbirliğine gidilerek bahçe gösterileri için büyük bir platformun okula kazandırılması, atölyelerde kep ve cüppelerin 31 adete tamamlattırılması, okulda kullanılacak masa örtülerinin atölye öğretmenlerine diktirilmesi, su deposunun eskiyen borularının değişmesi, yangın tüplerine yeni dolum yapılması, Anfa Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek bahçe spor aletlerinin zeminine rulo çim yaptırılması, TED Koleji ile işbirliğine gidilerek spor odasına spor malzemeleri temin edilmesi, öğretim yılı başında geçen yıl 8 olan işletmeye giden öğrenci sayımızın 21’e çıkarılması, iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve böylelikle okul eğitim-öğretim kalitesine, katma değer ve ivme kazandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

2014 yılında;Hayırseverler aracılığı ile,Resim atölyesi yenilenmiş,(tadilat-tamirat,boya,alçı,zemine parke),resim öğretmenimizin çalışmaları ile, okul koridor duvarlarına öğrencilerle birlikte resimler yapılmış,koridor zeminine öğrencilerin matematik hafızalarını geliştirmek amacı ile rakkamlar resmedilmiş,resim atölyesi duvarı rengarenk akvaryum haline dönüştürülmüştür.Yine hayırseverler aracılığı ile Mobilya atölyesinin zemini Karo Taşı ile kaplattırılmıştır.Bahçede öğrenci spor alanı zeminine, Çankaya Belediyesi işbirliğinde ve Beden Eğitimi öğretmenimizin çalışmaları ile gerekli çizimler yapılmış(basketbol,veleybol çizimleri,köşe kapmaca,seksek v.b.), böylelikle öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini  kurallı bir şekilde yapmalarına destek sağlanmıştır.Okul Fotoğrafçılık klübünün kullanacağı,Fotoğraf makinası ve gerekli yerlerde kullanılmak üzere 2 büyük arabalı yangın tüpü temin edilmiştir.Mobilya ve iç mekan tasarımı atölyesinin eksik malzemelerinin tamamlanmasına devam edilmektedir.Sınıf öğretmenimiz aracılığı ve bir hayırsever bağışı ile spor odamıza Koşu Bandı temin edilmiştir.Değerler Eğitimi çalışmalarımızda; her ayın bir değer olarak sene başında BEP birimi tarafından belirlenmesinden sonra,her ay farklı bir değerin öğrencilerle her ders ve uygulamalarda işlenmesi,ay sonunda da,her sınıftan bir öğrencinin ayın öğrencisi olarak,"DEĞER AĞACI"panosunda bir sonraki değerde ayın öğrencisi seçilene kadar, resimlerinin sergilenmesi ve bu öğrencilere başarı belgesi verilmesi çalışmaları yapılmaktadır.ÇEVKO(Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) ile işbirliğine gidilerek  atık kağıt  toplama  ve TAP(T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin ayrı toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafında yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP Derneği) ile işbirliğine gidilerek  atık pil toplama kampanyalarımız okulumuzda başlatılmıştır.Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gidilerek okul bahçesine, öğrencilerin Beden Eğitimi derslerinde yararlanabilecekleri Koşu Yolu´nun yaptırılması projemiz hayata geçirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizi EKPSS(Engelli Kamu Personeli Seçme) sınavına hazırlama uygulamalarımız ve de Etkileşimli tahtalarda ders içeriklerine uygun sunu çalışma ve uygulamalarımız,  sürekliliğini korumaktadır.4 Öğrencimizin ÖMSS(özürlü memur seçme sınavı)´nı kazanarak(1-Kadir YILDIZ,2-İsmail KIZILTAŞ,3-Fevzi BALTACI,4-Battal Berat YAĞMUR) kamu personeli olma statüsünü kazanmış olmaları, tüm paydaşlarımızın moral ve motivasyonunu arttırmıştır.Nihai hedefimiz; tüm öğrencilerimizi toplumla buluşturup, okul sonrası işe yerleşebilmeleri için azami gayret sarfederek, mutlu ve üretken bireyler olmalarını sağlamaktır.Anayasamızın 42 maddesinden hareketle(”Devlet,durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”) , mevcut öğrencilerimizin, devletimizin sağladığı imkanlardan en üst düzeyde yararlanabilmeleri  için uğraş vermekteyiz.